Logo NUA
Les peces més característiques del mobiliari situat a l’imaginari local reinterpretades per adaptar-les a l’habitatge i al modus vivendi i necessitats contemporànies.
Las piezas mas características del mobiliario ubicado en el imaginario local, re-interpretadas para adaptarlas a la vivienda, modus vivendi y necesidades contemporáneas.
The most characteristic local items of furniture adapted to today’s homes, lifestyles and needs.
I WANT IT!

Nua - Galza

Nua - Jac

Nua - Utt

Nua - Vori

Nua - Torna