Logo NUA
Les peces més característiques del mobiliari situat a l’imaginari local reinterpretades per adaptar-les a l’habitatge i al modus vivendi i necessitats contemporànies.
Las piezas mas características del mobiliario ubicado en el imaginario local, re-interpretadas para adaptarlas a la vivienda, modus vivendi y necesidades contemporáneas.
The most characteristic local items of furniture adapted to today’s homes, lifestyles and needs.
I WANT IT!

I Want It
Nom / Nombre / Name*
Llinatge / Apellido / Surname
Adreça / Dirección / Adress
CP
Mail*
Telèfon / Telefono / Phone:
Comentaris / Comentarios / Comments
Peça / Pieza / Piece:


Distribuïdors / Distribuidores / Distributors