Logo NUA
NUA és la materialització de la revitalització del teixit industrial local, basant-se en les arrels pròpies i usant matèries primeres conseqüents amb el medi.
NUA es la materialización de la revitalización del tejido industrial local basándose en las raíces y utilizando materias primas consecuentes con el medio.
NUA is the materialisation of a renewed boost to the local industry network. It is based on our Mallorcan roots and uses eco-friendly raw materials.
I WANT IT!

I Want It
Nom / Nombre / Name*
Llinatge / Apellido / Surname
Adreça / Dirección / Adress
CP
Mail*
Telèfon / Telefono / Phone:
Comentaris / Comentarios / Comments
Peça / Pieza / Piece:


Distribuïdors / Distribuidores / Distributors